Een klacht bij uw gemeente

bezwaarschrift gemeente

Wanneer u ergens mee zit omdat u een klacht heeft over uw gemeente, dan moet u uiteraard ergens terecht kunnen. Dat kan zijn over verschillende onderwerpen:

Ongevallen waarbij een overheidsvoertuig betrokken is

Als u betrokken was bij een ongeval met een overheidsvoertuig, kan de volgende informatie helpen. Dien in dat geval een bezwaarschrift gemeente in bij uw overheids instantie.

Rapporteer de voertuigschade aan uw lokale gemeente tussen 6:00 en 7:00 uur. Meld ook het ongeval aan de lokale politie (waar het incident plaatsvond).

Klacht indienen over een wetshandhavingsinstantie of -functionaris

Als u wangedrag door de politie hebt meegemaakt:

Neem contact op met het betreffende wetshandhavingsinstituut.
Dien uw klacht schriftelijk in bij het hoofd van de politie of bij het hoofd van de betrokken wetshandhavingsinstantie. Stuur een kopie van uw klacht naar de afdeling Interne Zaken van de wetshandhavingsinstantie. Zorg dat je een kopie voor jezelf houdt.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, kunt u een klacht indienen bij de Civil Rights Division van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ). Uiteindelijk, zoals bij elk mogelijk juridisch geschil, kunt u contact opnemen met een bevoegde advocaat.

Klachten tegen rechters

U kunt een klacht indienen tegen een federale rechter die beweert wangedrag of een handicap te hebben die het vermogen van de rechter om zijn of haar juridische taken uit te voeren, verstoort. Leer hoe je een klacht kunt indienen over een federale rechter. De regels voor het indienen van klachten over staats- en lokale rechters verschillen per staat. Neem contact op met uw deelstaatregering voor meer informatie over het indienen van een klacht.

Dien een klacht in over contracten met de federale overheid

Er zijn veel voorschriften voor overheidscontracten die alternatieven bieden wanneer zich problemen voordoen, zoals geschillen en protesten.

De contractant (CO) die aan een specifiek contract is toegewezen, moet eerst vragen over de voorwaarden van dat contract beantwoorden. Als er een onenigheid bestaat tussen de CO en de contractant op basis van verschillende interpretaties van een contract, biedt het contract zelf informatie over het oplossen van geschillen. Geschillen zijn problemen of meningsverschillen tussen de aannemer en de contractant die na de gunning van de opdracht ontstaan. Geschillenclaims moeten schriftelijk worden ingediend bij de contractant.

Bied Protesten

Protesten worden gedaan wanneer u de prijs wilt uitdagen of een contract wilt voorstellen voor het aanschaffen van goederen en diensten of de voorwaarden van een verzoek om een ​​contract wilt betwisten. Het verdient altijd de voorkeur om problemen op contractniveau op te lossen. Als dit niet het geval is, kunt u een biedingsprotest indienen bij het Nederlandse Government Accountability Office (GAO). Houd er rekening mee dat er strikte deadlines voor archivering zijn en regels met betrekking tot protesten.

Discriminatie Klacht

Als u een klacht heeft over arbeidsdiscriminatie in verband met een federaal overheidscontract, kunt u een klacht wegens discriminatie indienen of contact opnemen met uw regionale of districtsbureau van het Office of Federal Contract Compliance-programma’s (OFCCP).

Misbruik van gemeentelijke fondsen melden

Als u beschuldigingen van fraude, verspilling, misbruik of wanbeheer van federale fondsen wilt melden, dient u een rapport in bij het Nederlandse Kantonrecht.

Om een ​​klacht in te dienen tegen een gemeentelijk agentschap:

Neem eerst rechtstreeks contact op met het bureau. Bekijk een A-Z-index van federale agentschappen. Als u een probleem met een federale overheidsinstantie niet kunt oplossen, neemt u contact op met het kantoor van de inspecteur-generaal (IG) van dat agentschap.

Overheidsinstellingen

Als u een klacht wilt indienen tegen een lokale overheidsinstantie of een tribale instantie, neemt u rechtstreeks contact op met het bureau. Bekijk websites van staten of territoriale overheden.

Aanvullende hulp

U kunt ook contact opnemen met het bureau voor constituerende diensten van uw gemeenteraadslid in uw district.